Viso narių: 14969
Portalo naudojimo taisyklės ir sąlygos

Mieli lankytojai, prašome atidžiai perskaityti Nudizmas.lt (toliau Portalas) naudojimo taisykles ir sąlygas. Jos apibrėžia Jūsų prieigą ir naudojimąsi šiuo Portalu.

Prisijungdami ir naudodamiesi šiuo Portalu, jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis be išlygų. Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis, prašome palikti šį Portalą.

Nudizmas.lt – tai žmonių, propaguojančių ar pritariančių nudizmui, sveikos  pirties tradicijoms ar norinčių pabandyti laisvą nevaržomą poilsį be drabužių, susibūrimo vieta virtualioje erdvėje. Portale nariai gali susikurti unikalius asmeninius profilius, susipažinti bei bendrauti su kitais portalo nariais.

Siekiant palaikyti ir užtikrinti tvarką Portale, taisyklės ir sąlygos gali būti koreguojamos ir papildomos. Tokiu atveju nariai bus supažindinti su taisyklių ir sąlygų korekcijomis ir papildymais.

1. Pagrindinė sąlyga:

1.1. Dalinkitės žiniomis ir įspūdžiais draugiškai bei geranoriškai, ir kiti Jums atsilygins tuo pačiu.

2. Naudodamiesi Portalu, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

2.1. Visa registracijos informacija, kurią Jūs pateikėte, yra teisinga ir tiksli;
2.2. Jūs esate 18 metų arba vyresni. Jūsų profilis gali būti pašalintas ir Jūsų narystė gali būti nutraukta be įspėjimo, jei manome, kad Jums dar nėra 18 metų.
2.3. Jūsų naudojimasis Portalu nepažeidžia jokių taikytinų teisės aktų ar reglamentavimo.

3. Susitarimo galiojimas:

3.1. Šis Susitarimas lieka galioti visa apimtimi, kol Jūs naudositės Portalu. Galite nutraukti savo narystę bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties (informuokite Portalo administraciją, kad norite pašalinti savo profilį).

4. Prisijungimo duomenys:

4.1. Norėdami tapti Portalo nariu, turėsite užsiregistruoti ir pasirinkti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jūs esate visiškai atsakingas už savo prisijungimo prie Profilio duomenų konfidencialumą. Jeigu įtariate, kad kažkas sužinojo Jūsų profilio prisijungimo duomenis, nedelsiant profilio redagavimo skiltyje pasikeiskite slaptažodį. Tik Jūs esate atsakingas už savo profilio naudojimą.

5. Nekomercinis naudojimas.

5.1. Portalas yra skirtas asmeniniam naudojimui tik nariams ir negali būti naudojama jokiems komerciniams siekiams, išskyrus tuos, kurie yra suderinti ir patvirtinti su Portalo administracija. Nario profilyje esanti komercinė reklama ir kitos siūlymo pirkti formos gali būti pašalintos iš nario profilio be įspėjimo ir gali būti apribota prieiga prie Portalo.


6. Portalo turinys ir jo talpinimas:

6.1. Turinys - tai tekstai, nuotraukos, asmeninės žinutės, video ir bet kuri kita informacija kurią gali įkelti nariai.
6.1. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad jūsų įkeltas turinys turi teisę būti publikuojamas Portale.
6.2. Turinyje (tiek viešame, tiek privačiame) draudžiama naudoti keiksmažodžius, necenzūrines frazes, įžeidinėti ir (ar) kitaip užgaulioti kitus Portalo dalyvius.
6.3. Talpinamo turinio temos/pavadinimai privalo būti informatyvūs ir atitikti turinio tekstą.
6.4. Portalo administracija, pastebėjusi nekorektišką turinį ar frazes, jas gali ištrinti ar koreguoti be išankstinio perspėjimo šių žinučių autoriui. Portalo administracija, pastebėjusi, kad turinys nebeatitinka temos ar tema neatitinka Portalo skyriaus, šį turinį gali perkelti į tinkamą Portalo skyrių be išankstinio perspėjimo.
6.5. Jūs atsakote už turinį, kurį įkėlėte į Portalą.
6.6. Nuotraukų talpinimas asmeninėse galerijose:

6.6.1. Jūsų asmeninė nuotraukų galerija – tai Jūsų erdvė, kurioje Jūs pateikiate vaizdinę informaciją. Atsiminkite, kad pagal tai Jūsų draugai spręs apie Jus, Jūsų požiūrius ir polinkius.
6.6.2. Nėra draudžiama talpinti nuotraukas, kurios nėra susijusios su nudizmo tematiką, tačiau yra pageidautina, kad nuotraukos asmeninėse galerijose vienaip ar kitaip rodytu Jūsų požiūrį į šį gyvenimo būdą.
6.6.3. Draudžiama talpinti bet kokias nuotraukas, jei jos:

a) pažeidžia autorines teises, ar LR įstatymus;
b) nepriklauso talpinančiam, yra nukopijuotos iš kitų svetainių ir pan.;
c) yra smurtinio ar pornografinio pobūdžio;
d) pabrėžtinai vaizduoja lytinius organus;
c) vaizduoja nepilnamečius asmenis be suaugusiųjų.

6.6.4. Pažeidus bet kurią 6.6.3. taisyklės nuostatą, nuotraukos bus šalinamos.
6.6.5. Portalo administracija neprivalo aiškinti nuotraukų šalinimo priežasčių.

7. Forumo taisyklės:

7.1. Kurdami naują temą, aiškiai nurodykite temos pavadinimą. Prieš tai įsitikinkite, kad tokios temos dar nėra forume. Stenkitės nerašyti bendrinių pavadinimų, pvz. "Labai patiko", "Verta dėmesio" ir pan. Tokie pavadinimai yra neinformatyvūs. Portalo administracija turi teisę be išankstinio perspėjimo pakeisti tokios temos pavadinimą į kitą, labiau atitinkantį diskusiją, pavadinimą.
7.2. Norėdami paryškinti žodį (frazę), naudokite juodą („bold“) šriftą. Nenaudokite DIDŽIŲJŲ raidžių. Gerbkite kitus, jiems gali pasirodyti, kas Jūs šaukiate.
7.3. Portalo administracija, pastebėjusi nekorektiškas žinutes ar frazes, jas gali ištrinti ar koreguoti be išankstinio perspėjimo šių žinučių autoriui. Portalo administracija, pastebėjusi, kad rašomos žinutės nebeatitinka temos ar tema neatitinka forumo skyriaus, šias žinutes ir (ar) temas gali perkelti į tinkamą forumo skyrių be išankstinio perspėjimo.
7.4. Rašant žinutes, draudžiama naudoti keiksmažodžius, necenzūrines frazes, įžeidinėti ir (ar) kitaip užgaulioti kitus forumo dalyvius.
7.5. Draudžiama talpinti pornografinio ar smurtinio pobūdžio informaciją, nuorodas į tokio profilio svetaines.
7.6. Stenkitės necituoti visos kito nario žinutės (angl. „overquoting“), cituokite tik esmę. Draudžiama naudoti viešąją forumo dalį asmeniniam susirašinėjimui arba viešai aptarinėti portalo administracijos veiksmus, tam yra kitos galimybės susisiekti su ja.
7.7. Draudžiama rašyti komercinio pobūdžio skelbimus "perku-parduodu" netinkamuose forumo skyriuose. Tokie skelbimai bus šalinami iš karto be išankstinio perspėjimo. Skelbimams yra sukurtas atskiras forumo skyrius "Perka parduoda".
7.8. Forumas skirtas naudingos informacijos pasidalinimui tarp forumo dalyvių bei jos skleidimui, o t. p. draugiškam bendravimui. "Beprasmės", klaidinančios, jokios naudingos informacijos kitiems forumo dalyviams neturinčios žinutės tikslinėse (turinčiose konkrečią tematiką) temose gali būti šalinamos be atskiro įspėjimo.

8. Draudžiama Veikla ir Turinys.

8.1. Portalo administracija pasilieka teisę ištirti turinį ir imtis atitinkamų teisinių priemonių prieš kiekvieną, kuris Portalo administracijos nuožiūra, pažeidžia šias sąlygas:

8.1.1. Skatina nusikalstamą veiklą, rasizmą, fanatizmą, neapykantą ar fizinę žalą bet kuriai socialinei grupei ar asmeniui;
8.1.2. Priekabiauja ar palaiko priekabiavimą prie kito asmens;
8.1.3. Išnaudoja žmones seksualumo ar žiaurumo kontekste;
8.1.4. Viešai ar privačiai siūlo kitiems Portalo nariams lytinius santykius
8.1.5. Talpina pornografinį turinį arba nuorodas į jį;
8.1.6. Siūlo arba ieško turinio apie asmenis iki 18 metų;
8.1.7. Talpina turinį ir asmeninę informaciją apie kitus asmenis be jų sutikimo;
8.1.8. Talpina turinį, kuris yra klaidinantis ar skatinantis nelegalią veiklą ar elgesį, yra užgaulus, grasinantis, nepadorus, šmeižiantis ar skatinantis smurtą;
8.1.9. Talpina nelegalų ar neleistiną autorinėmis teisėmis apsaugotą turinį, tokį kaip piratinės kompiuterių programos, muzika ar nuorodos į jas, teikia informaciją, kaip apeiti gamintojo įdiegtos apsaugos sistemas;
8.1.10. Siuntinėja masines šlamšto žinutes (SPAM);
8.1.11. Vykdo komercinę veiklą be Portalo administracijos išankstinio sutikimo, tokią kaip konkursai, loterijos, mainai, reklama, tinklinis marketingas ir t.t.;
8.1.12. Talpina vaizdinę medžiagą kurioje pabrėžtinai vaizduojami lytiniai organai;
8.1.13. Bando apsimesti kitu nariu ar asmeniu.

9. Atsakomybė už taisyklių pažeidimus:

9.1. Už taisyklių pažeidimus gali būti taikomos tokios nuobaudos:

9.1.1. Patalpinto turinio pašalinimas;
9.1.2. Įspėjimas;
9.1.3. Įtraukimas į nepatikimų narių sąrašą;
9.1.4. Laikinas tam tikrų portalo funkcijų apribojimas;
9.1.5. Laikinas pašalinimas iš Portalo;
9.1.6. Pašalinimas iš Portalo neribotam laikui.

10. Mokama narystė:

10.1. Tam tikros portalo dalys gali būti prieinamos tik narystės mokestį sumokėjusiems (patvirtinusiems tapatybę) nariams. Patvirtinusiems tapatybę nariams suteikiamas "Patvirtinto nario" statusas.
10.2. Portalo administracija savo nuožiūra gali nustatyti apmokestintas portalo dalis ir narystės mokesčio dydį.
10.3. Pašalinus ar apribojus Portalo funkcijas dėl šių taisyklių ir sąlygų pažeidimų, už narystę sumokėti pinigai negrąžinami.


11. Atsakomybė:

11.1. Portalas neatsako už bet kokią neteisingą ar netikslią informaciją, kurią patalpino Portalo nariai.
11.2. Portale yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Portalas nėra atsakingas už tokių Interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus. 
11.3. Portalas neatsako už trečiųjų šalių reklamą bei siūlomas prekes ar paslaugas paskelbtas Portale.
11.4. Portalo administracija neprisiima jokios atsakomybės už informacijos praradimą įtakotą netinkamo turinio pašalinimo.
11.5. Portalas nėra atsakingas už bet kurio Portalo nario atliktus veiksmus ir elgesį (online ar offline).
11.6. Portalas neatsako už problemas ar techninius telefono linijų ar tinklo, talpinimo paslaugų teikėjų, kompiuterio įrangos, programinės įrangos sutrikimus, dėl kurių portalo narys negali pasiekti Portalo.
11.7. Portalas neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl Portale kitų narių paskelbtos informacijos.